totzoverdetover

Inhoud
Bij stem In bad Wieg 60% water Komt de ene kei in het tij de andere tegen, zegt de ene Mannen in bootjes liedje Paradetrom Op de tast Niet stil te willen Verstokte luisteraar Wij gras Klinkt als Mannen van de reiniging liedje Je uh Liefhebberd Blijf Jij met je warme holletjes Verse sneeuw Aan de zij Droomdressuur Mannen met worstlust liedje Kermisboksbal bij blotebastweer Wachtkamerpalm Een koele vroege rag dag Op de streep Mannen op ezels liedje In de gauwigheid Ontspanning met auto Functieomschrijving Loot Zullen Bij de staart

 

Titel: Totzoverdetover
Auteur: Leo Hermens
Uitgeverij: Atlas
ISBN: 90 450 1314 2
 

NBD|Biblion zegt:
Vrij associerende poemen (alsof de dichter de lezer met deels hermetische mededelingen enigszins de pas afsnijdt), zodat de lezer moet varen op het kompas van de titels. Achter de complexiteit (inclusief neologismen), soms op het randje van bevattelijkheid, maakt het dichter-ego zich onzichtbaar, zich hierdoor juist openbarend: hij is puur, zet woorden en betekenissen opnieuw op spanning in een tijdsgewricht waarin economische machten conspireren tegen de kwetsbaren, waaronder de dichter; hij is antenne van tendensen van de voornamelijk door technologie bepaalde maatschappelijke revolutie, zijn broze positie hier krachtig herdefinierend. Door met humor bewust halfduister te zijn protesteert hij, in de slipstream van Ilja Leonard Pfeijffer, tegen oversimplificatie van de taal: 'Het is mooilijk doolgericht rijmen / in onbeperkte onuitsprekelijke dingen'. Al vindt Hermens geen groot lezerspubliek (al weet je maar nooit), in zijn onwil de luie lezer te gerieven, is hij als oprecht avantgardist een aanwinst. (Biblion recensie, Redactie)


Nog een recensie op deze link

 
terug naar
startpagina